Efterlyste kæledyr

Er kæledyret forsvundet eller bortløbet? Vi har udviklet platformen til at sprede budskabet på de sociale medier

🚨 Få hjælp til at efterlyse kæledyret

Websnack har udviklet en platform til at dele frem og efterlysninger til hundredvis af dyreejere og dyreentusiaster på Facebook for at sprede budskabet om sit bortløbne kæledyr.

🐾 Del efterlysning direkte på Facebook side og Gruppe
🪝 Webhook receiver
💳 API Stripe Checkout
🔒 Facebook Auth API

Gå til hjemmeside →


Teknologier anvendt


Laravel Framework Facebook SDK Laravel Jetstream Stripe API Laravel Livewire