AI tools

🤖 AI-værktøjer for alle

Websnack har udviklet en platform som indeholder en liste med +600 AI-værktøjer til bl.a. at boost ens arbejdsflow 🚀

🏞️ API til at capture screenshots
🪝 Webhook receiver
🏆 TALL stack
💳 API Stripe Checkout
🔒 Google Auth API
🎉 AI-listen bliver løbende opdateret automatisk.

Gå til hjemmeside →


Teknologier anvendt


Filament Tall stack Laravel Framework Laravel Livewire Stripe API Google API